Zagađenje vazduha u Srbiji aktuelno je već godinama, uglavnom se pojačava tokom perioda grejne sezone

Privatna ložišta i dim iz dimnjaka toplana glavni su uzročnici zagađenja, a lošem kvalitetu vazduha doprinose i izduvni gasovi vozila, kao i industrija. Faktori koji utiču na izraženo zagađenje jesu i aktuelni vremenski uslovi, ali i geografski položaj određenog grada. Toplo vreme takođe utiče na zagađenje vazduha. Uglavnom su zagađenom vazduhu izloženi niži delovi grada.

Indeks zagađenja vazduha

Indeks zagađenja vazduha uzima u obzir šest zagađujućih materija: čestice PM 2.5 , čestice PM 10, ugljen-monoksid, sumpor-dioksid, azot-dioksid i ozon . Najveće zagađenje vazduha u datom trenutku diktira i broj koji odražava ukupan indeks zagađenja. Skala kojom se zagađenje vazduha predstavlja, služi kako bi se komplikovan sistem merenja preveo u lako razumljiv, iz koga proističu direktni saveti za građane. Tako na osnovu indeksa zagađenja vazduha zastupljenog u vašoj okolini dobijate konkretna uputstva.

Zagađenje vazduha

Ukoliko vazduh ima miris i boju, onda je verovatno zagađen

Zagađenje vazduha znači da se merenjem utvrdilo da postoji veća koncentracija štetnih čestica. Povećani nivo sumpor-dioksida, azot-dioskida, ugljen-monoksida, prizemnog ozona i suspendovanih čestica PM 2.5 i PM 10, kao i koncentracija teških metala poput arsena, olova, kadijuma i nikla ukazuju da je vazduh zagađen.

Zagađenje vazduha

Zagađenje vazduha podrazumeva prisustvo hemikalija, čestica ili bioloških materijala

Zagađenje vazduha nanosi štetu ili uzrokuje nelagodnost kod čoveka i drugih živih bića. Ugrožavaju prirodnu sredinu u atmosferi. Vazduh je prozračna smeša prirodnih gasova i sitnih čestica koje imaju stalan sastav i koje se nalaze u stabilnoj ravnoteži. Međutim, vazduh iznad mnogih gradova je danas mračan i sumoran, a horizont nestaje u izmaglici. Smog je posledica zagađenja. Efekti lošeg kvaliteta vazduha na zdravlje ljudi su dalekosežni, ali uglavnom utiču na disajni i kardiovaskularni sistem tela . Individualne reakcije na zagađivače vazduha zavise od vrste zagađivača, stepena izloženosti, zdravstvenog statusa pojedinca i genetike. Kvalitet vazduha je značajan faktor rizika za brojne bolesti

 

Zagađenje vazduha u zatvorenom prostoru i loš kvalitet gradskog vazduha navedeni su kao dva od najgorih problema toksičnog zagađenja na svetu. Sveukupno, zagađenje vazduha svake godine uzrokuje smrt oko 7 miliona ljudi širom sveta i najveći je pojedinačni rizik po životnu sredinu u svetu .

Zagađenje vazduha

Značaj čistog vazduha za zdravlje čoveka

Novija naučna istraživanja međutim pokazuju da vazduh u zatvorenom prostoru veoma često može da bude zagađeniji i sa težim zdravstvenim posledicama nego zagađeni vazduh napolju, čak i u velikim industrijskim centrima.

Ne postoji nijedan organ u telu koji će biti zaštićen zagađenja vazduha

Faktori zagađenja vazduha

Naime, fine čestice i gasovi dospevaju u krvotok putem disanja, gutanja, kontaminacije očiju i drugim putevima, izazivajući upalne i kancerogene procese širom organizma . Visoke koncentracije zagađivača u vazduhu predstavljaju rizik za smrtnost od svih mogućih zdravstvenih uzroka. Ovo podrazumeva da se rizik koji izazivaju ne odnosi samo na osobe koje imaju hronična oboljenja, nego na sve osobe koje su izložene zagađenom vazduhu.

Rešenje zagađenja vazduha

Trenutno najefikasnije rešenje za zagađen vazduh jesu prečišćivači vazduha sa HEPA H14 filterima .

Prečišćivači vazduha koji poseduju HEPA filtere sa oznakom H14 garantuju efikasnost od neverovatnih 99,995% u uklanjanju svih zagađivača u vazduhu. Ovo praktično znači da najbolji prečišćivači vazduha uklanjaju sve nečistoće iz vazduha i emituju potpuno zdrav i čist vazduh !

HEPA filteri protiv zagađenja vazduha

Potrebno je naglasiti da oznaka H14 za HEPA filtere na srpskom tržištu do sada nije bila rezervisana za komercijalne prečišćivače vazduha , tj. za široku upotrebu u domaćinstvima. HEPA filteri sa oznakom H14 koristili su se za velike sisteme prečišćavanja vazduha, rezervisane za čitave objekte, spoljne prostore i drugo.

MANN+HUMMEL prečišćivači vazduha protiv zagađenja

Nemačka kompanija MANN+HUMMEL uspela je da najsavršeniji tip HEPA H14 filtera ugradi i u prenosive prečišćivače vazduha za domaćinstva, OurAir SQ 500 PLUS , OurAir SQ 1750 i OurAir SQ 2500 .

Kapacitet prečišćavanja vazduha

Razlika između ova tri modela jeste u veličini prostora koji mogu za jedan sat opslužiti čistim vazduhom:

  • OurAir SQ 500 PLUS – može tokom jednog sata prečistiti maksimalno 500m3 vazduha
  • OurAir SQ 1750 – njegov kapacitet čistog vazduha je izvanrednih 1750m3 u jednom satu
  • OurAir SQ 2500 – namenjen je prečišćavanju vazduha velikih prostora, sa stopom protoka vazduha od 2500m3 po satu

Prečišćavanje vazduha na otvorenom

Inspirisani brigom o zdravlju svakog pojedinca i celih populacija, stručnjaci MANN+HUMMEL-a su razvili inovativne prečišćivače vazduha Filter Cubes kako bi rešili problem spoljnog zagađenja vazduha .

Filter Cubes trenutno su najjedinstvenije rešenje za ovaj vid problema, a izuzetno su efikasne i praktične .

Filter Cubes

Ove Filter „kocke“ zadržavaju više od 80% zagađujućih čestica (PM, fine prašine itd), ali i azot-dioksid (NO2) i ozon (O3), koji su jedni od najvećih gasovitih zagađivača. Njihov kombinovani filter (jedan filter za čestice i jedan od aktivnog uglja, koji izuzetno efikasno upija azot-dioksid i ozon, ima visoko efikasne performanse tako da uz minimalan utrošak električne energije isporučuje visoku stopu čistog vazduha.

Modularni dizajn

Zahvaljujući njihovom modularnom dizajnu , moguće je povezati i do 3 Filter kocke jednu iznad druge, čime se dobija 16.625m3 zdravog i čistog vazduha na sat !

Dovoljno je postaviti ih na prometnim gradskim mestima , poput velikih raskrsnica, autobuskih stajališta, ili pak osetljivim mestima (gradskim igralištima, parkovima, prenaseljenim oblastima). Osim toga, tehnologija Filter kocki se može lako integrisati u okviru postojeće infrastrukture , na autobuska stajališta ili bilborde.

Zagađenje vazduha

MANN+HUMMEL lider u filtraciji vazduha

Najbolje potvrđuje činjenica da se filteri i prečišćivači vazduha koje ova kompanija proizvodi koriste u medicinskoj i farmaceutskoj industriji. Medicinske ustanove ih koriste za pouzdano uklanjanje klica, virusa i mikrobiološke kontaminacije iz dovodnog vazduha.

MANN+HUMMEL nudi brojna rešenja za čistiji kvalitet vazduha . Rešenja za filtriranje mogu da poboljšaju vazduh kako u zatvorenom prostoru tako i vazduh spolja i to lako, brzo i održivo.

MANN+HUMMEL

Više od 80 godina lider u filtraciji

Imate još pitanja ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment