You are here:

Prečišćivač vazduha za otvorene površine – Filter cubes

ČIST VAZDUH NA OTVORENIM POVRŠINAMA – IMAMO REŠENJE

Opšte je poznato da je vazduh u Srbiji zagađen. Beograd je često najzagađeniji grad na svetu, a ne zaostaju ni Valjevo, Kosjerić, Pančevo, Smederevo, Čačak, Bor… Deca u školama i vrtićima, pacijenti u bolnicama, stariji ljudi i mi ostali želimo da na mestima gde provodimo najviše vremena vazduh bude zdrav i da ne moramo da se plašimo štetnih posledica.

Do sada nije bilo načina da se prečisti vazduh u školskim dvorištima. Ili na ulicama, trgovima, parkovima naših gradova, posebno onih koji se nalaze u blizini industrijskih zona.

Rešenje nudi kompanija MANN HUMMEL, globalni lider za filtraciju vazduha sa tradicijom dužom od 80 godina.

Mann+Hummel filter cube na dečijem igralištu
Mann+Hummel Filter cubes prečišćivač na parkingu

ČIST VAZDUH NA OTVORENIM POVRŠINAMA – IMAMO REŠENJE

 

Opšte je poznato da je vazduh u Srbiji zagađen. Beograd je često najzagađeniji grad na svetu, a ne zaostaju ni Valjevo, Kosjerić, Pančevo, Smederevo, Čačak, Bor… Deca u školi, pacijenti u bolnicama, stariji ljudi i mi ostali želimo da na mestima gde provodimo najviše vremena vazduh bude zdrav i da ne moramo da se plašimo štetnih posledica.

 

Do sada nije bilo načina da se prečistiti vazduh u školskim dvorištima. Ili na ulicama, trgovima, parkovima naših gradova, posebno onih koji se nalaze u blizini industrijskih zona.

 

Rešenje nudi kompanija MANN HUMMEL, globalni lider za filtraciju vazduha sa tradicijom dužom od 80 godina.

Mann+Hummel filter cubes nadečujem igralištu

PREČIŠĆIVAČ VAZDUHA FILTER CUBE STVARA OGROMNE ZONE ČISTOG VAZDUHA

Filter Cube nam omogućava da zgrade, ulice, parkove smestimo u balon čistog vazduha.

Filter Cube je prečišćivač vazduha za otvorene prostore koji eliminiše štetne gasove i PM čestice iz vazduha, tako da zgrade, škole, vrtići, školska dvorišta, šetalista, pešačke zone, bolnice, bašte budu zaštićene od zagađenja koje emituju saobraćaj i fabrike.

Na ovaj način ljudi mogu da se opuste, znajući da borave u zoni čistog vazduha, bez obzira na to da li su unutra ili napolju.

Za ovu svrhu dizajnirani su specijalni sistemi FILTER KOCKI/FILTER STANICA, sa najnovijom tehnologijom kombinovanih filtera koji vezuju preko 80% zagađujućih čestica iz saobraćaja, štetne gasove ozon i NO2.

PREČIŠĆIVAČI VAZDUHA FILTER CUBES PO MERI VAŠEG GRADA

Da bi se ovi sistemi pravilno instalirali, najpre se rade proračuni i analiza na lokaciji. Sprovodi se testiranje efekta zagađenja i optimizacija sistema filter stanica u cilju održavanja optimalnog nivoa procenta zagađenja na određenoj lokaciji. Na ove proračune utiču gradska topografija, meteorološka kretanja, opšta zagađenost lokaliteta, koncentracija saobraćaja i industrije. Po osnovu ovih proračuna definiše se optimalni broj i kapacitet filter stanica. Za instalaciju sistema potrebno je precizirati i mesta za instalaciju, dostupnost izvorima struje, kapacitet svake stanice i statički proračun osnove svake stanice.

Mann+Hummel filter cubes pored prometne ulice
Mann+Hummel prećiščivač vazduha u restoranu

FILTER CUBE PO MERI VAŠEG GRADA

 

Da bi se ovi sistemi pravilno instalirali, najpre se rade proračuni i analiza na lokaciji. Sprovodi se testiranje efekta zagađenja i optimizacija sistema filter stanica u cilju održavanja optimalnog nivoa procenta zagađenja na određenoj lokaciji. Na ove proračune utiču gradska topografija, meteorološka kretanja, opšta zagađenost lokaliteta, koncentracija saobraćaja i industrije. Po osnovu ovih proračuna definiše se optimalni broj i kapacitet Filter kocki/stanica. Za instalaciju sistema potrebno je precizirati i mesta za instalaciju, dostupnost izvorima struje, kapacitet svake stanice i statički proračun osnove svake stanice.

Mann+Hummel filter cubes na parkingu

PREČIŠĆIVAČI VAZDUHA FILTER CUBES SU DOSTUPNI ZA SRBIJU

Filter stanice zauzimaju površinu manju od jednog kvadrata. Kada se postave na strateški definisana mesta, filter stanice kontinuirano prikupljaju podatke o zagađenosti okoline na svoj cloud softver. Tehnologijom pametnih rešenja, analizirajući prikupljene podatke, filter stanice pojačavaju intenzitet rada ili ga smanjuju u odnosu na nivo trenutne koncentracije zagađenja. Promena jačine rada filter stanica može se i manuelno menjati od strane kontrolnih osoba koje su zadužene za održavanje.

Kao sveukupan efekat, imamo filtriran čist vazduh na željenom lokalitetu.

Sistemi filter kocki se uveliko koriste u gradskim sredinama gde je fokus donosioca odluka orijentisan ka zelenoj zajednici i održivom razvoju. Takve primere imamo u Minhenu, Južnoj Koreji, Štutgartu, Šangaju, Indiji.

Sa pretpostavkom da će obezbeđivanje zdravog vazduha za sve postati važan strateški cilj Srbije, ostvarili smo saradnju sa Mann Hummelom i omogućili da nam pametna rešenja za zagađenje budu dostupna.