Česta pitanja

Česta pitanja Ovde možete naći odgovore na najčešće postavljena pitanja. Šta je HEPA standard? HEPA, skraćenica od High Efficiency Particulate Air, predstavlja standard kojim se od 1940. meri efikasnost filtera za prečistače vazduha. Da bi ispunio HEPA standard, filter mora da uklanja najmanje 99,97% svih čestica prečnika 0,3 mikrometra (poređenja radi, prečnik ljudske vlasi iznosi…

Šta je važno za pravilan izbor prečišćivača vazduha?

Izbor prečišćivača vazduha je vezan za ugrađene filtere. Kvalitet HEPA filtera (skraćenica od high efficiency particulate air [filter]) određuje izbor prečišćivača vazduha zbog procenta štetnih materija odstranjenih u procesu filtracije. Nisu svi HEPA filteri iste efikasnosti, niti su svi HEPA filteri napravljeni od istog materijala. H14 je trenutno najkvalitetniji nivo HEPA filtracije. Takođe, vrsta materijala…