preciscivac vode

Zašto koristiti sistem za prečišćavanje vode umesto bokala sa filterima za vodu

Uporedni testovi filtera za vodu su važan alat za donošenje odluka za potrošače koji su nezadovoljni vodom iz slavine. Poznati nemački časopisi kao što su Geo, Focus, Stern svake godine objavljuju članke sa ovakvim testovima. Pažljivijim pregledom ovih članaka, primećuje se da su testirani filteri za vodu uglavnom takozvani filteri za bokal ili stoni filteri…

Mikrofiltracija0

Seccua MK7 mikrofiltracija

Mikrofiltracija (MF) je tehnologija membranske filtracije koja uklanja čestice veće od 0,1 mikrona iz tečnosti. Ovo uključuje bakterije, alge, protozoe i druge suspendovane materije. MF se koristi u raznim aplikacijama, uključujući tretman vode i otpadnih voda, preradu hrane i pića i farmaceutsku proizvodnju. MF membrane se obično prave od polimernih materijala, kao što su poliviniliden…